Mládežnická 1753, Jirkov 431 11
+420 777 757 106, +420 474 684 432
info@meussj.cz

Potřebuji si zajistit stravování

Naše pečovatelky pomáhají

  • při zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování včetně dovozu nebo donášky jídla v rámci města Jirkova a okolních obcí (zataveno v jednorázovém obalu),
  • při přípravě a podání stravy,
  • při zajištění potravin.

Obědy rozvážíme v době od 9:45 – 13:00 po městě Jirkov a přilehlých obcích, dle registrace. Pokud vás v této době nezastihneme doma, je možné si do 15:00 oběd vyzvednout na recepci Mládežnická 1753. Klient má možnost výběru oběda ze tří jídel. Strava odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Domluvený úkon, čas, den a četnost je s klientem sepsána ve Vymezení rozsahu péče, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí Pečovatelské služby.